کتاب ها مقالات

مدیریت دانش کتاب ها مقالات
تالیف و ترجمه بیش از 10 جلد کتاب و استاندارد ملی در زمینه سد سازی

ردیف عنوان وضعیت جلد کتاب
1 ابزار دقيق در سدهاي خاكي چاپ شده
2 فناوري نوين در اجراي جداره‌هاي زيرزميني عميق چاپ شده
3 فناوری، روش اجرا و کاربرد خاك سيمان در پروژه‌های خاص چاپ شده
4 صحه گذاري كتاب روسازي بتني خطوط مترو و قطار شهري چاپ شده
5 ترجمه کتاب کاربرد بتن غلطکی در سدسازی چاپ شده
6 تدوین کتاب جلد دوم ابزاردقیق چاپ شده
7 كتاب واژه نامه تخصصي سدسازي و سازه‌هاي وابسته در حال چاپ
8 تدوین کتاب كاربرد روش‌هاي بهسازي خاك و مصالح نوين در سدهاي خاكي چاپ شده
9 كتاب راهنماي بهسازي و ترميم سازه‌هاي بتني چاپ شده
10 تدوین کتاب خط تولید بتن پلاستیک در حال تدوین
11 مشارکت در تدوین استاندارد ملي بتن- مصالح مورد مصرف در بتن پاششي- ويژگي‌ها(شماره ملی12820) چاپ شده
12 مشارکت در تدوین استاندارد ملي بتن- تعيين مقاومت چسبندگي بين بتن غلطكي متراكم سخت شده و ديگر مخلوط‌هاي سيماني سخت شده (آزمون بار نقطه‌اي) - روش آزمون (شماره ملی12821) چاپ شده


ردیف عنوان مقاله محل ارایه
1 Investigating Potential of Using Slate Materials in Downstream Shell of Sardasht Earth Dam by FLAC3D کنفرانس بین المللی مهندسی سد پرتغال (ICOLD2011)
2 Numerical evaluation of cut off wall interaction and core in Gotvand dam in Iran کنفرانس بین المللی مهندسی سد پرتغال (ICOLD2011)
3 Liquefaction assessment of Earth-dam under Earthquake Effects by Multi-Plane Model کنفرانس بین المللی مهندسی سد پرتغال (ICOLD2011)
4 Numerical and Empirical Investigation of Squeezing Behaviour in Long Twin Penstock Tunnels of Roudbar Lorestan Dam & HPP کنگره جهانی تونل در کشور فنلاند (WTC2011)
5 CONTINIOUS INJECTED GROUT CURTAIN OF DAM اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی برقآبی
6 DAM FLAP-GATE VIBRATION DUE TO TAILRACE WATERWAY PRESSURE FLUCTUATION اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی برقآبی
7 Computation Method leads to Visualisation of Crack damage Analysis of Concrete Arch Dams اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی برقآبی
8 تجزیه و تحلیل نتایج ابزارهای یک خوشه فشارسنجی در بدنه سد خاکی با نگرشی بر نتایج ابزارهای نصب شده در بدنه سد گتوند اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی برقآبی
9 تحلیل جابجایی‌های قائم (نشست) بدنه سد گتوند در زمان قبل از آبگیری مقدماتی اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی برقآبی
10 رفتارنگاری تغییرمکان‌های افقی بدنه سد گتوند در زمان قبل از آبگیری مقدماتی اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی برقآبی
11 ارزيابي استفاده از بتن خودتراكمي در پوشش بتن مسلح تونلهاي آببر نيروگاه در پروژه هاي سدسازي اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی برقآبی
12 ارزیابی تحلیلی، عددی و تجربی ژئومکانیک ساختگاه سد سردشت جهت برآورد قابلیت حفرپذیری آن اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی برقآبی
13 مدلسازی فیزیکی و عددی جریان سطح آزاد در سرریزهای تونلی (مطالعه موردی: سرریز تونلی راست سد رودبار لرستان) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی برقآبی
14 مدلسازی عددی 3بعدی سرریز اوجی آزاد به منظور بررسی وقوع پدیده کاویتاسیون (با مطالعه موردی) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی برقآبی
15 پایداری دینامیکی مجموعه شفت دریچه ها و سیستم آبگیر پروژه رودبار لرستان اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی برقآبی
16 مهندسی ارزش طرح فعلی مسیر انتقال آب خرمالو در پروژه‌ی سد و شبکه‌ی نرماب اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی برقآبی
17 مدلسازی عددی جریان خروجی از سرریزهای تونلی با پرتابه های جامی شکل در سد رودبار لرستان دهمین کنفرانس هیدرولیک
18 شبیه سازی عددی جریان دو فازی آب و هوا در تخلیه کننده تحتانی سد رودبار لرستان و بررسی کیفی جریان و پارامترهای موثر آن دهمین کنفرانس هیدرولیک
19 ارائه روش NPLP برای اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی در اجرای پروژه ها ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
20 مدل سازی سه بعدی اندیس مقاومت زمین شناسی (GSI) در ساحل چپ ساختگاه سردشت ---
21 بررسی اثرات احداث تونل در مجاورت گروه شمعها – مطالعه موردي تقاطع خط هفت متروي تهران و پل قزوین همایش ملی سازه – زلزله - ژئوتکنیک
22 بررسی گسترش ناحيه ترک خورده در اطراف مقاطع حفاری بر اثر انفجار و تاثير آن بر پايداری سازه همایش ملی سازه – زلزله - ژئوتکنیک
23 گزارشی از عملیات رسوب زدایی از سد سفید رود به وسیله عملیات شاس در طول یک دوره 20 ساله هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
24 رسوبشويي با استفاده از ايجاد فرسايش پس‌رونده در رسوبات چسبنده و ارايه مدل رياضي (مطالعه موردي – مخزن سد سفيدرود) ششمین کنـگره ملي مهنـدسي عمـران
25 رسوبشویی با استفاده از ایجاد فرسایش پس‌رونده و ارایه مدل ریاضی برای رسوبات غیرچسبنده (مطالعه موردي- رسوبشويي مخزن سد تاريك) ششمین کنـگره ملي مهنـدسي عمـران
دی ان ان