موقعیت های شغلی

همکاری باما موقعیت های شغلی

مشخصات موقعیت های شغلی مورد نیاز مهندسین مشاور توسعه:


ردیف عنوان شغلی رشته تحصیلی گرایش مقطع سابقه کار سابقه کار مرتبط تعداد نفرات مورد نیاز
1 تست تست تست تست تست تست تست
2 تست تست تست تست تست تست تست
3 تست تست تست تست تست تست تست
4 تست تست تست تست تست تست تست

* تمامی نفرات متقاضی باید دارای کارت پایان خدمت باشند.


* نفرات متقاضی، از طریق سامانه ثبت روزمه رزومه خود را ارسال نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل شود.

دی ان ان