پروژه مترو هشتگرد

پروژه ها پروژه های حمل و نقل ریلی پروژه مترو هشتگرد
 • video_forest


محل اجرای پروژه:

استان البرز


ارکان پروژه:

 • کارفرما: وزارت مسکن، وراه وشهرسازی – شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
 • مدیرطرح: شرکت مهندسی تدبیر عمران ایرانیان
 • پیمانکار: گروه سپاسد
 • مشاور بخش ایستگاه: مهندسین مشاور رهساز طرح
 • مشاور بخش زیرسازی و روسازی مسیر: مهندسین مشاور هراز راه
 • مشاور بخش تجهیزات: مهندسین مشاور مترا
 • مشاور و دفتر فنی پیمانکار: مهندسین مشاور توسعه


اهداف طرح:

 • ارتباط شهرجدیدهشتگرد از طریق شبکه ریلی شهری به استان البرز
 • جابجایی 55000هزار نفر مسافر در هر ساعت
 • کاهش سفرهای جاده¬ای و افزایش ضریب ایمنی سفر
 • کاهش مصرف سوخت، حفظ محیط زیست و پاکیزگی هوا


شرح مختصر کار:

پروژه قطارشهری گلشهر- هشتگرد بطول 25 کیلومتر(50کیلومتر رفت و برگشت) در ضلع شمالی اتوبان کرج – قزوین از ایستگاه گلشهر آغاز و با عبور از پل حصارک، شهرک صنعتی بهارستان و پل کردان به شهر جدید هشتگرد می‌رسد. کل عملیات مسیر بصورت روزمینی و مشتمل بر احداث چندين دستگاه پل،گالری وتقاطع غیر همسطح می‌باشد.


شرح خدمات مهندسین مشاور توسعه به عنوان خدمات مدیریت مهندسی و دفتر فنی کارگاه عبارتند از:

 • انجام كليه امور فني و كنترل كيفيت كارگاه و ستاد پروژه
 • همكاري با تيم نقشه برداري،اجرايي و قراردادهاي كارگاه
 • بررسي مشخصات فني تهيه شده توسط مشاوران پروژه و انجام مكاتبات لازم در صورت نياز
 • بررسي و كنترل نقشه هاي اجرايي واصله از طرف مهندسان مشاور قرارداد اصلي و انجام مكاتبات لازم در صورت نياز
 • زمان بندي نقشه هاي اجرايي مي بايست توسط كارفرما تاييد و به مشاور ابلاغ گردد و براين اساس مشاور نقشه هاي اجرايي را تهيه و در اختيار پيمان كاران جزء قرار مي دهد.
 • بررسي و كنترل نقشه هاي مطابق ساخت تهيه شده توسط پيمانكاران جزء و ارسال براي تاييد كارفرما
 • مستندسازي و ثبت تجربيات پروژه
 • سرپرستي،هدايت و راهبري و پيگيري به منظور جمع آوري،جمع بندي و تهيه نقشه هاي همچون ساخت تهيه شده توسط پيمانكاران و صورت مجالس اوليه و نهايي،ارسال،دفاع و اخذ تاييديه آن از مشاور و كارفرماي اصلي
 • شناسايي،اقدام و پيگيري موثر به منظور جمع آوري،جمع بندي،تهيه،ارسال،دفاع و اخذ تاييد اوليه و نهايي ريز مقادير عمليات انجام شده كارگاه و كليه مدارك و اسناد لازم جهت تهيه ريزمتره و خلاصه متره،اسناد مثبته و تطابق با رديف هاي قراردادي و ارائه صورت وضعيت ها و تعاديل موقت/قطعي كاركرد قرارداد اصلي مطابق فرآيندها،دستورالعمل ها و فرمت هاي موردنظر كارفرما مي باشد.
 • پيگيري موثر و اقدام در خصوصص جمع آوري،جمع بندي،تهيه، ارسال، دفاع و اخذ تاييديه هاي اوليه و نهايي كليه مدارك و اسناد لازم، لحاظ كردن كليه موارد قراردادي و پيماني مربوطه در مراحل تحويل موقت و تهيه اسناد رفع نقايص احتمالي.
 • حضور نماينده يا نمايندگان مطلع و تام الاختيار مشاور به همراه كليه اسناد و مدرارك لازم جهت مباحث مرتبط با موضوع قرارداد به درخواست كارفرما در هر زمان و مكان كه اعلام مي گردد.
 • در صورتيكه مشاور جهت پيگيري و انجام مفاد موضوع قرارداد نياز به برگزاري جلسات مشترك با مشاور و كارفرماي اصلي يا اركان كارفرما در ستاد يا كارگاه داشته باشد،مي بايست در جلسه اي مشترك با نماينده كارفرما موارد بررسي و درصورت نياز درخواست تشكيل جلسه به مشاور و يا كارفرماي طرح ارسال مي گردد.
 • رعايت كليه عمليات موضوع قرارداد مطابق با استانداردها،دستورالعمل ها،فرآيندها،فرمت ها و مشخصات فني مورد تاييد و درخواست نظارت اصلي و كارفرما.
 • تهيه و ارائه ساختار سازماني و برنامه زمانبندي انجام عمليات موضوع قرارداد با رعايت اولويت هاي كارفرما و در چارچوب ماده 3 قرارداد و پيشنهاد به كارفرما كه پس از تاييد و تصويب كارفرما مبناي كنترل عمليات موضوع پيمان خواهد بود.
 • تهيه و ارسال گزارشات پيشرفت كار و اقدامات انجام شده به صورت هفتگي . ماهانه و تحليلي در چارچوب موضوع قرارداد و براساس فرمت هاي اعلام شده از طرف كارفرما.
 • تهيه و تنظيم و ارائه گزارش كتبي به كارفرما /نظارت در خصوص موارد پيماني و قراردادي نظير صورت وضعيت ها،تعاديل،ادعاها،قيمت هاي جديد و ...
 • شركت در جلسات كارگاهي و كارگروهي در هر سطح به درخواست كارفرما.
 • بررسي وندوين مكاتبات كارگاه(ارجاع شده به مشاور) از حيث مباحث فني و قراردادي مورد درخواست كارفرما.
 • تعيين قيمت هاي واگذاري كارها به روش برونسپاري از سوي كارفرما به ساير پيمانكاران.
 • تهيه و اخذ تاييديه لايحه تاخيرات و تغيير مقادير پروژه
 • بررسي و اعلام نظر در خصوص ادعاهاي پيمانكاران طرف قرارداد با پروژه كه از سوي كارفرما به مشاور ارجاع ميگردد.
 • هدايت و انجام بهينه امور فني و كنترل كيفيت پروژه از طريق نيروها و مشاوران توانمند و متخصص و مديريت،كنترل و ايجاد هماهنگي بين آنان.
 • ايجاد و حفظ يكپارچگي فني در فعاليت هاي اجرايي پروژه
 • جمع آوري و تدوين مدارك،تجربيات،دانش ايجاد شده و درس هاي آموختني پروژه به عنوان دانش فني اجرايي پروژه هاي حمل و نقل ريلي در قالب دستوالعمل ها و روشهاي اجرايي مصوب شركت مهندسي سپاسد.
 • حضور فعال در جلسات هماهنگي با مشاور و كارفرماي اصلي و يا مشاوران دست دوم طبق درخواست كارفرما
 • جمع بندي اسناد مثبته،ارسال و اخذ تاييد از مراجع ذيربط
 • تهيه و اخذ تاييد نهايي متره عمليات،متناسب با نقشه ها همچون ساخت و اسناد مثبته ديگر


پیشنهادات مهندسی ارزش ارائه شده از طرف مشاور توسعه:

بررسی و ارزیابی تبدیل نوع سازه سقف ایستگاه از سقف خرپایی به سازه فضاکار که منجر به صرفه جویی بالغ بر 100(صد)میلیارد ریال در پروژه گردید

ارائه طرح اجرای سقف بتنی پیش ساخته پیش تنیده (هالوکور)در ابتدای مسیر (بطول 2/5 کیلومتر)به جای سقف تیر و پریدال و اخذ تاییدیه های لازم که باعث درآمدزایی به مبلغ35(سی و پنج)میلیارد ریال در پروژه خواهد شد.


پروژه های مرتبط

دی ان ان