پروژه ساختمان نیروگاه سد کارون 4

پروژه ها پروژه های سد و تاسیسات وابسته پروژه ساختمان نیروگاه سد کارون 4
 • video_forest


محل اجرای پروژه:

در فاصله 180 کیلومتری جنوب غربی شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری


ارکان پروژه:

 • کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
 • مشاور: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
 • پیمانکار: گروه سپاسد
 • مشاور و دفتر فنی پیمانکار: شرکت مهندسین مشاور توسعه


اهداف طرح:

 • تولید 2107گیگاوات انرژی برق آبی در سال
 • تنظیم آب سدهای پائین دست
 • کنترل سیلاب های فصلی
 • تامین آب کشاورزی منطقه


شرح مختصر کار:

این پروژه شامل احداث ساختمان نیروگاه، ساختمان کنترل و معماری های مربوطه، برج سازه آبگیر، تونل های آب بر، تونل انحراف رودخانه منج، احداث کانال منج، ساماندهی و لایروبی رودخانه های کارون و منج، احداث فرازبند، نشیب بند و دایک حفاظتی نیروگاه، پل ارتباطی بین جناحین رودخانه های کارون و منج و سازه های جانبی است.


شرح خدمات مهندسین مشاور توسعه به عنوان دفتر فنی و کنترل کیفیت پیمانکار عبارتند از:

 • بررسي و اظهارنظر بر روي نقشه هاي ساخت پيمانكاران جزء
 • بررسي و اظهارنظر بر روي نقشه هاي مطابق ساخت معماري
 • تهيه نقشه هاي ساخت و اجرايي (در صورت نياز)
 • شركت در جلسات فني و قراردادي با مديران و كارشناسان كارفرما (شركت توسعه آب و نيرو)،‌ مشاور و پيمانكاران جزء و ارائه گزارش کتبی
 • همكاري با بخش قراردادهاي پروژه در تهيه قرارداد پيمانكاران جزء
 • همكاري با دفترفني كارگاه در ارتباط با صورت وضعيت هاي پيمانكاران جزء
 • بررسي نامه هاي ارسالي از سوي مشاور،‌ كارفرما و پيمانكاران جزء
 • انجام هماهنگي هاي لازمه با مديران و كارشناسان فني و اجرايي كارگاه
 • تهيه مكاتبات فني با مشاور و پيمانكاران جزء
 • حضور در كارگاه (به طور متوسط 8 روز در ماه)
 • تهيه و بررسي اسناد فني مناقصات
 • همکاری در بررسی و اظهار نظر در خصوص مصالح معماری با حضور مشاور
 • همکاری در زمینه ارائه طرح و نقشه در صورت نیاز به درخواست کارفرما
 • همکاری در روند کنترل نقشه های عین ساخت
 • تنظیم و ارائه گزارش ماموریت به پروژه
 • تنظیم و ارائه گزارش فعالیت روزانه، هفتگی و ماهیانه به پروژه


پروژه های مرتبط

دی ان ان