پروژه سد مشمپا

پروژه ها پروژه های سد و تاسیسات وابسته پروژه سد مشمپا
 • video_forest


محل اجرای پروژه:

60 کیلومتری شهرستان میانه در استان زنجان


ارکان پروژه:

 • کارفرما: آب منطقه ای زنجان
 • مشاور: شرکت مهندسین مشاور تماوان
 • پیمانکار: گروه سپاسد
 • مشاور و دفتر فنی پیمانکار: شرکت مهندسین مشاور توسعه


اهداف طرح:

 • تامین آب مورد نیاز 42 هزار هکتار اراضی کشاورزی دشت رجئین و پاوه رود
 • تامین 50 میلیون متر مکعب آب مورد نیاز صنایع استان زنجان
 • تامین 25 میلیون متر مکعب آب شرب شهر زنجان
 • تولید 120 مگاوات برق


شرح مختصر کار:

این سد از نوع خاکی با هسته ناتراوای مرکزی، ارتفاع سد 101 متر، حجم کل بدنه سد 6 میلیون متر مکعب، تونل آببر نیروگاه به طول 330 متر، حجم مخزن 700 میلیون متر مکعب


شرح خدمات مهندسین مشاور توسعه به عنوان دفتر فنی و کنترل کیفیت پیمانکار عبارتند از:

ارايه خدمات فني و مهندسي به منظور سرپرستي، هدايت و راهبري دفتر فني کارگاه که شامل:

 • مهندسي کالا
 • کنترل خدمات آزمايشگاهي
 • تهیه نقشه‌های کارگاهی و ازبیلت
 • کنترل کیفیت عملیات اجرایی
 • کنترل عمليات نقشه‌برداري
 • دانش فني
 • بررسی صورت وضعیت پیمانکاران و ساير خدمات مورد نياز طرح مطابق تعاريف کارفرما
 • تهيه و تنظيم و ارايه کليه مدارک و مستندات و گزارشات مورد نياز صورت وضعيت‌هاي کارکرد قرارداد اصل


سایر خدمات:

 • مطالعات منابع قرضه و مصالح ساختماني
 • مطالعات تجهيز موقت و دايم ساختمان‌هاي مسکوني و اداري
 • دانش فني
 • کنترل عمليات نقشه برداري
 • برون سپاری و برگزاری مناقصات خدمات فنی


پروژه های مرتبط

دی ان ان