پروژه سد و نیروگاه رودبار لرستان

پروژه ها پروژه های سد و تاسیسات وابسته پروژه سد و نیروگاه رودبار لرستان


محل اجرای پروژه:

100 کیلومتری جنوب شهرستان الیگودرز واقع در استان لرستان


ارکان پروژه:

 • کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
 • مشاور کارفرما: شرکت مهندسی مشاور سکو
 • پیمانکار: کنسرسیوم گروه سپاسد(ایران)- CGGC(چین)
 • مشاور کنسرسیوم: شرکت POYRY (سوئیس) و شرکت MSDI(چین)
 • مشاور TRC طرح و کنترل کیفیت پیمانکار: مهندسین مشاور توسعه


اهداف طرح:

 • • تولید انرژی برق آبی به میزان 986 گیگاوات در سال
 • • ایجاد محیط تفریحی و گردشگری


شرح مختصر کار:

این سد خاکی سنگریزه ای با هسته رسی با حجم کل مخزن 228 میلیون مترمکعب، در قالب قرارداد EPCF به مشارکت ایرانی-چینی واگذار گردیده است.


شرح خدمات مهندسین مشاور توسعه به عنوان کنترل طراحی و صحه گذاري مطالعات و نظارت عاليه پیمانکار عبارتند از:

 • وظایف و مسئوليت هاي كنترل كيفيت در خصوص کنترل طراحی، کنترل عملیات اجرایی پروژه و طرح هاي كيفيت كالا و تجهيزات به شرح ذيل مي باشد:
 • کنترل کیفیت مواد، محصول و تجهیزات خریداری شده موثر بر کیفیت
 • تدوین/تغییر وبروز رسانی برنامه کیفیت پروژه(Quality plan)
 • تدوین/تکمیل/ پیشنهاد تغییردرمستندات کیفیت پروژه
 • تکمیل طرحهای کنترل کیفیت بخش های تخصصی
 • کنترل کیفیت عملیات حین اجرا شامل بتن ریزی، خاکریزی و حفاری و .... براسا طرح های کیفیت و ارائه نتایج تایید و یا رد آنها و همچنین راه حل تعیین تکلیف جهت انجام کار با کیفیت لازم
 • تدوین برنامه و بودجه های سالانه عملیات کنترل کیفیت پروژه
 • همکاری درممیزی های سیستم مدیریت کیفیت داخلی وخارجی پروژه
 • انجام تست ها وبازرسی های عملیات اجرایی پروژه
 • برگزاری جلسات موردنیازکنترل کیفیت پروژه(جلسات دوره ای، موردی و...)
 • علت یابی و بررسی دلایل عدم حصول کیفیت مطلوب در محصول و ارائه راه حل و سازوکار پایش و اندازه گیری کارهای اجرایی و جمع آوری اطلاعات ثبت داده ها و تحلیل اطلاعات به منظور انجام اقدام اصلاحی و تعیین اقدامات پیشگیرانه
 • تهیه مستندات نهایی کنترل کیفیت پروژه
 • ارائه گزارش تحلیلی ازعملکرد کیفی پروژه به صورت ماهانه
 • تلاش در اعتلای کمی وکیفی پروژه
 • براورد هزینه شکست کیفیت پروژه
 • ارزیابی کیفیت محصول نهایی


پیشنهادات مهندسی ارزش ارائه شده از طرف مشاور توسعه:

 • کاهش مقاومت فشاری دوغاب تزریق داولها از 40 به 30 مگاپاسکال
 • تحلیل و بررسی تبعات مالی ناشی از تغییر گزینه تأمین کننده سیمان کارگاه از کارخانه شهرکرد به دورود. طبق برآورد صورت پذیرفته خرید سیمان از کارخانه دورود در سال 92 رقمی در حدود 1.800.000.000 تومان برای کارگاه آورده اقتصادی داشته است.
 • افزایش میزان ذرات عبوری از الک نمره 200 مصالح ترانزیشن 3A از 3 به 4 درصد
 • استفاده از مصالح ماسه شکسته با مقدار PASS 200 بیشتر از حدود تعیین شده در مشخصات فنی پس از توجیه قضیه در جلسه ویدئو کنفرانس برگزار شده با حضور دکتر تدین
 • ارائه راهکار جهت بهبود روش تزریق گمانه ها (تحکیمی و تماسی)


پروژه های مرتبط

دی ان ان