پروژه سد و نیروگاه سد بختیاری

پروژه ها پروژه های سد و تاسیسات وابسته پروژه سد و نیروگاه سد بختیاری
 • video_forest


محل اجرای پروژه:

50 کیلومتری بالادست سد دز و پنج کیلومتر بالادست تقاطع رودخانه های سزار و بختیاری در استان لرستان


ارکان پروژه:

 • کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
 • پیمانکار طرح و ساخت: گروه سپاسد
 • مشاور پيمانكار: مهندسین مشاور توسعه / مهندسی مشاور مهاب قدس


اهداف طرح:

 • افزایش 1500 مگاوات به توان تولید برق کشور
 • افزایش ظرفیت ذخیره آب حجم آب قابل تنظیم درحوزه رودخانه دز
 • جلوگیری از ورود رسوبات رودخانه بختیاری به دریاچه سد دز و افزایش عمر مفید سد دز
 • افزایش پتانسیل منابع آبی و کنترل سیلاب ها و ایجاد شرایط توسعه برای منطقه


شرح مختصر کار:

این پروژه به صورت طراحی، ساخت و تامین مالی و شامل اجرای بدنه اصلی بعنوان بلندترین سد دو قوسی بتنی دنیا به ارتفاع 325 متر، سازه آبگیر نیروگاه، آبراهه های نیروگاه، مغار نیروگاه، تونل های باس راکتو تجهیزات مربوطه، تجهیزات واحدهای نیروگاه، مغار ترانسفورماتور، ترانسفورماتور افزاینده تکفاز ، سیستم کلید خانه 400 کیلو وات، گالری کابل HV واحدهای کمکی و اضطراری نیروگاه، سازه خروجی تونل آب بر و تجهیزات هیدرومکانیک مربوطه، اتاق کنترل و سیستم ابزار دقیق خروجی های تحتانی و میانی و هیدرومکانیکال، آبگیر نیروگاه، سرریز تونلی و تجهیزات آن و ... می باشد.


شرح خدمات مهندسین مشاور توسعه به عنوان کنترل طراحی و صحه گذاري مطالعات و نظارت عاليه پیمانکار عبارتند از:

 • 1. كنترل و صحه گذاري برنامه ريزي كار و جمع آوري اطلاعات
 • 2. كنترل و صحه گذاري و بررسي هاي تكميلي
 • 3. كنترل و صحه گذاري بازنگري اجزا و تدقيق سيستم
 • 4. كنترل و صحه گذاري طراحي ها
 • 5. كنترل و صحه گذاري دستورالعمل بازرسي ها
 • 6. كنترل و صحه گذاري دستورالعمل رفتارسنجي
 • 7. كنترل و صحه گذاري دستورالعمل نگهداري و تعميرات
 • 8. كنترل و صحه گذاري گزارش ها و نقشه هاي نهايي


شرح خدمات مهندسین مشاور توسعه به عنوان دفتر فنی و کنترل کیفیت پیمانکار عبارتند از:

 • 1. خدمات هماهنگي،برنامه ريزي و كترل پروژه
 • 2. مديريت بر خدمات طرح ،تدارك كالا(مصالح و تجهيزات)
 • 3. مديريت بر اجراي كار،راه اندازي و تحويل
 • 4. رسيدگي به مسائل پيمان اصلي و فرعي


پیشنهادات مهندسی ارزش ارائه شده از طرف مشاور توسعه:

جهت بهینه سازی و کاهش هزینه های ریالی موقعیتهای مختلف پروژه، این مشاور اقدام به طراحی واریانت جادۀ 2AR نموده و بر این اساس احجام خاکبرداری را به میزان 111،801 متر مکعب کاهش داده و به لحاظ برآورد ریالی با احتساب ضریب پیمان 5/1و ضریب تعدیل2 به مبلغ تقریبی 9،133،002،480 ریال نیز کاهش هزینه ها را به دنبال داشته و مباحث مربوط به کاهش زمانبندی اجرای عملیات و استهلاک ماشین آلات نیز در نوبۀ خود قابل توجه می باشد.


پروژه های مرتبط

دی ان ان