پروژه سد و نیروگاه سد نرماب

پروژه ها پروژه های سد و تاسیسات وابسته پروژه سد و نیروگاه سد نرماب
 • video_forest


محل اجرای پروژه:

120 کیلومتری شرق گرگان، شهرستان مینودشت در استان گلستان


ارکان پروژه:

 • کارفرما: شرکت آب منطقه ای گلستان
 • مشاور: مهندسین مشاور آب و توسعه پایدار
 • پیمانکار: گروه سپاسد
 • مشاور پیمانکار: شرکت مهندسین مشاور توسعه
 • نوع طرح: PC+F


اهداف طرح:

 • تامین آب مورد نیاز 25000 هکتار از زمین های زراعی
 • تبدیل زمین های دیم به آبی


شرح مختصر کار:

این طرح شامل یک سد از نوع همگن رسی به ارتفاع 60 متر و حجم کل مخزن 115 میلیون مترمکعب بر روی رودخانه نرماب روستای آرام نر و منطقه مینودشت استان گلستان و دو بند انحرافی بر روی رودخانه های چهل چای و خرمالو بوده که آب آن ها بوسیله کانال و تونل انتقال به مخزن سد نرماب انتقال می یابد. آب جمع آوری شده در مخزن سد جهت تامین آب زراعی زمین های پائین دست سد با احداث شبکه آبیاری و زهکشی استفاده خواهد شد.


شرح خدمات موسسه توسعه:

 • شرح خدمات همکاری با پروژه / کارگاه
 • 1- ارائه اطلاعات لازم برای تهیه برنامه زمان بندی تفضیلی و تنظیم بودجه سالانه
 • 2- تهیه گزارشات سه ماهه کنترل کیفیت وگزارشات معاونت مهندسی - تهیه اطلاعات لازم برای گزارش کارکرد ماهیانه کارگاه ، گزارشات دوهفته ای و بررسی پیشرفت فیزیکی طبق برنامه زمانبندی، گزارش مسیر بحرانی پروژه – تهیه گزارش توقفات و تاخیرات زمانی پروژه .
 • مدیریت برخدمات طرح ، تدارک کالا ( مصالح و تجهیزات )
 • 1- تهیه اسناد مناقصه ، استعلام و مدارک قرارداد پیمانکاران دست دوم وارائه شرح خدمات لازم
 • 2- رسیدگی و تایید صورت وضعیت های پیمانکاران دست دوم و....
 • مدیریت بر اجرای کار ، راه اندازی و تحویل
 • 1- بررسی کلیه مشخصات فنی و نقشه های طرح ( شامل سرریز، تونل های انحراف ، چهل چای و...)و ارائه نواقص نقشه ها به مشاور طرح و پیگیری تا رفع نقص و ارائه مشخصات و نقشه های نهایی .
 • 2- تهیه و تکمیل مستند سازی فعالیت های فنی پروژه و بروزکردن مستندات ( دانش فنی)


شرح خدمات مهندسین مشاور توسعه به عنوان دفتر فنی و کنترل کیفیت پیمانکار عبارتند از:

وظایف و مسئوليت هاي كنترل كيفيت در خصوص کنترل طراحی، کنترل عملیات اجرایی پروژه و طرح هاي كيفيت كالا و تجهيزات به شرح ذيل مي باشد:

 • کنترل کیفیت مواد، محصول و تجهیزات خریداری شده موثر بر کیفیت
 • تدوین/تغییر وبروز رسانی برنامه کیفیت پروژه(Quality plan)
 • تدوین/تکمیل/ پیشنهاد تغییردرمستندات کیفیت پروژه
 • تکمیل طرحهای کنترل کیفیت بخش های تخصصی
 • کنترل کیفیت عملیات حین اجرا شامل بتن ریزی، خاکریزی و حفاری و .... براسا طرح های کیفیت و ارائه نتایج تایید و یا رد آنها و همچنین راه حل تعیین تکلیف جهت انجام کار با کیفیت لازم
 • تدوین برنامه و بودجه های سالانه عملیات کنترل کیفیت پروژه
 • همکاری درممیزی های سیستم مدیریت کیفیت داخلی وخارجی پروژه
 • انجام تست ها وبازرسی های عملیات اجرایی پروژه
 • برگزاری جلسات موردنیازکنترل کیفیت پروژه(جلسات دوره ای، موردی و...)
 • علت یابی و بررسی دلایل عدم حصول کیفیت مطلوب در محصول و ارائه راه حل و سازوکار پایش و اندازه گیری کارهای اجرایی و جمع آوری اطلاعات ثبت داده ها و تحلیل اطلاعات به منظور انجام اقدام اصلاحی و تعیین اقدامات پیشگیرانه
 • تهیه مستندات نهایی کنترل کیفیت پروژه
 • ارائه گزارش تحلیلی ازعملکرد کیفی پروژه به صورت ماهانه
 • تلاش در اعتلای کمی وکیفی پروژه
 • براورد هزینه شکست کیفیت پروژه
 • ارزیابی کیفیت محصول نهایی
 • رسیدگی به شکایات مشتری در حوزه مرتبط با محصول


پروژه های مرتبط

دی ان ان